Tag Archives: Circulació

EQUILIBRI DEL SISTEMA LIMFÀTIC.


Post Image

  EL SISTEMA LIMFÀTIC El sistema limfàtic, és un sistema paral·lel al circulatori. S’encarrega de reabsorbir els líquids retinguts en […]

Continue reading...

Tractament circulatori


Post Image

  La gran majoria de les dones acaben tenint dificultats en el retorn venós. Els símptomes més evidents son: Cames […]

Continue reading...