Tag Archives: massatges

TENDINOPATIA DE GRAU II


Post Image

  ATENCIÓ ESPORTISTES! LA CONFUSIÓ POT PORTAR A LA LESIÓ: TENDINOPATIA DE II GRAU Una tendinopatia de II GRAU dona […]

Continue reading...

Capsulitis


Post Image

Tota articulació està envoltada per una càpsula, aquesta té dues capes la interna o sinovial i la externa o fibrosa. […]

Continue reading...