Propiocepció


Propiocepció

QUÈ ES LA PROPIOCEPCIÓ?
La propiocepció (propio: intern;  cepció: sensació)  es la capacitat que té el nostre cos per situar la posició de les articulacions en tot moment. Es una mena de sext sentit que ens permet saber instintivament, a cada instant, on està situat el nostre cos dins l’espai. Es tracta d’un sistema intern, molt sofisticat, que ens permet estar equilibrats. Es molt important en els moviments que realitzem diàriament , especialment els esportius que requereixen una coordinació especial.

COM FUNCIONA?
El sistema propioceptiu està composat d’una sèrie de receptors nerviosos que es troben en els músculs, tendons i lligaments.  S’encarreguen de detectar el grau de tensió i d’estirament, enviant aquesta informació al cervell, que la processa i retorna una resposta per ajustar la posició. Son accions totalment subconscients, ràpides i continues .

PER QUÈ UNA MALA PROPIOCEPCIÓ GENERA LESIONS?
La propiocepció  actua com a mecanisme de  defensa davant de moviments que poden lesionar una articulació. Si aquesta resposta es lenta no reaccionarà amb la rapidesa suficient per prevenir un moviment exagerat, i si es desproporcionada i massa  intensa serà el propi moviment de protecció el que ens lesionarà.

FACTORS DE RISC
Prenem a un corredor com exemple: El seu turmell absorbeix las irregularitats del terreny. Si trepitja un desnivell, la propiocepció entra en joc. Si aquesta es lenta, el costat extern del turmell tocarà el terra i patirà un esquinç dels lligaments. Si la resposta es desproporcionada, el gest de protecció que genera li pot provocar una contractura muscular.

Quan un múscul o lligament es lesiona, el sistema propioceptiu queda alterat
, per tant les informacions enviades al cervell seran errònies i la seva resposta no correspodrà amb les necessitats reals del cos, lo que produirà noves lesions.

TRACTAMENT
La vida sedentaria fa que el nostre sistema propioceptiu es deteriori i no traballi eficaçment.  Podem recuperar la seva eficàcia si l’entrenem de nou. Aquesta és una de les feines més habituals del fisioterapeuta esportiu.
A Fisio Indira ajudem a restablir aquest equilibri mitjançant tècniques de fisioteràpia esportiva i exercicis senzills que animen al cos a adaptar-se contínuament per millorar i mantenir el seu equilibri i per tant estimular el propi sistema propioceptiu.

Fisio Indira

Etiquetes: , , , ,

Comentaris & Respostes

Comentaris tancats.