LES CONTRACTURES


Massatge per descontracturar

QUÈ ÉS UNA CONTRACTURA?
Les contractures són zones del múscul que  queden retretes de tal manera que quan estem en repòs aquestes fibres musculars  no son capaces de tornar en el seu estat òptim de relaxació.
El múscul o una part d’ell queda en tensió com si encara se l’hi estigués exigint un esforç.

QUÈ POT GENERAR UNA CONTRACTURA?
Que ens quedi el múscul en tensió “permanent “ no és bo ja que a mida que vagin passant els dies s’anirà fatigant.

Aquesta fatiga es deu al fet que no li arriba prou sang, hi ha una falta d’oxigen i nutrients que acabarà deixant aquesta zona amb una disfunció .

Quan no es tracta, en aquest cas amb fisioteràpia, la contractura es manté i “recluta” altres músculs perquè l’ajudin a fer la feina de tal forma que molts músculs veïns acabaran afectats.

Quan el cos es quedi sense més recursos, començaran els episodis de dolor, aquí el múscul comença a patir més perquè si es passa la línia de dolor pot afectar a estructures nervioses i el dolor anirà acompanyat de cremor , també es pot sentir sensacions de disestèsia ( alteració de la sensibilitat ) – una simple fricció al tocar-nos la pell pot generar-nos una sensació de dolor o irritació sense que visualment hi hagi cap ferida – . Per això és molt important tractar-se les contractures, tant les agudes com les cròniques.

FACTORS QUE GENEREN CONTRACTURES
N’hi ha varis i poden ser causes independents o grupals, vegem-ne unes quantes:

–   Distrès: s’esdevé quan mantenim durant temps un estat d’estrés
    El fred
–   Males postures a la feina, al llit, sofà, cotxe…
–    Sobreesforç, deguts a carregues de pes, moviments repetitius…
–   Mals hàbits alimentaris. Cal nudrir i hidratar correctament el cos, el múscul en depèn
–  Pràctica esportiva
–  Falta d’escalfament-estirament
–  Mal calçat

COM ACTUA LA FISIOTERÀPIA 
Doncs la fisioteràpia és la solució més natural i efectiva per a una bona recuperació.

La fisioteràpia tracta el múscul des de l’arrel del problema, relaxa el seu to, redueix el dolor i l’allibera d’atrapaments nerviosos deguts a l’excés de tensió.
Així el múscul recupera la força i li arribaran més nutrients i oxigen, claus per a la seva òptima recuperació i eliminació del dolor.

COM ES TRACTEN LES CONTRACTURES
Treballo la contractura manualment i amb mecanoteràpia avançada.
Cada contractura és treballada des de la capa més superficial a la més profunda, així a mida que la tensió del múscul va cedint permet treballar-lo amb més profunditat  i arribar a l’arrel del problema o contractura primària.
Això fa que es solventi amb gran èxit tota la simptomatologia de dolor, limitació de mobilitat i qualsevol disfunció que la pugui acompanyar.

 

Fisio Indira – INDIRA SALVADOR

Salut i Benestar del Cos

Comentaris & Respostes

Comentaris tancats.